Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legene på Kjøita

Velkommen til Legene på Kjøita.

For informasjon om Corona-virus - klikk her

--------------------------------------------

Legene på Kjøita ble etablert i 2015 og teller nå fire leger/fastleger, totalt ca 7 årsverk.

Du finner mer informasjon under "Ansatte"

Viktig - fra 15.08.2019 er vårt system integrert mot www.helsenorge.no.

Der kan du bestille timer, fornye resepter med mer.

Her kan du se en kort video om hvordan Helsenorge.no fungerer: https://www.youtube.com/watch?v=fpQ2KKZon7A

 Hvis du har problemer med å logge på Helsenorge eller med noen av tjenestene kan du ringe deres kundeservice på telefon: 23 32 70 00

OrtraAktuelt

Rosie Lund Fravær

11. mai 2020

Rosie Lund blir borte fra sin praksis i tidsrommet 1 juli 2020 til 31.desember 2020.

I denne perioden har hun vikarer Christine Hovde-Drangsholdt og Sondre Rekdal. 

Informasjon om Corona-virus

7. mars 2020

Legene på Kjøita opplever stor pågang fra pasienter med spørsmål om Corona-viruset. Primær kilde til informasjon om dette kan du finne på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside og på helsenorge.no

Ved mistanke om smitte må du først søke informasjon pr telefon.

Minner om vår vakttelefon: 90 40 01 25.

Du kan også sende oss melding/spørsmål ved å logge på helsenorge.no.

Direkte linker:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://minhelse.helsenorge.no/meldinger

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/koronavirus/

Logg inn på www.helsenorge.no

15. august 2019

Legene på Kjøita er fra 15.08.2019 koplet opp mot www.helsenorge.no

Influensasesongen er her

14. november 2018

Du kan lese mer om dette hos Folkehelseinstituttet - klikk her

Les flere nyheter